18 социални предприятия в 8 страни от Балканския регион бяха създадени в рамките на инициатива на „Каритас“

18 социални предприятия в 8 страни от Балканския регион бяха създадени в рамките на съвместната дейност на „Каритас“ организации от Европа, сред които и „Каритас България“ –  „ELBA: Развитие на социалната икономика в Югоизточна Европа“. Изработена е и система за мониторинг, в която са включени 33 социални предприятия от региона.

Това бяха част от отчетените резултати по време на международна конференция, която се състоя в Рим в дните 27-28 февруари 2019 г. и събра на едно място представители на „Каритас  България“, „Каритас Косово“, „Каритас Албания“, „Каритас Гърция“, „Каритас Черна гора“, „Каритас Северна Македония“, „Каритас Сърбия“, „Каритас Босна и Херцеговина“, „Каритас Испания“, „Каритас Италия“, „Каритас Австрия“, „Каритас Франция“ и „Католически служби за помощ“.

По време на конференцията участниците обсъдиха постигнатото по време на съвместната дейност „ELBA: Развитие на социалната икономика в Югоизточна Европа“, споделиха и обмениха опит от създаването и развитието на вече съществуващи социални предприятия на „Каритас“, трудностите, пред които се изправят и начините за тяхното преодоляване. Планираха и бъдещи съвместни действия по продължаване дейностите за преодоляване на бедността чрез развитието на социални предприятия в Югоизточна Европа.

„ELBA: Развитие на социалната икономика в Югоизточна Европа“ е съвместна инициатива на 8 „Каритас“ организации от Балканския регион, сред които и „Каритас България“. Тя има за цел да допринесе за повишаване на знанието за социалната икономика на Балканите и за изграждане на благоприятна среда за развитието на социални предприятия в региона. Инициативата се реализира с подкрепата на „Каритас Италия“, „Каритас Испания“, „Каритас Франция“ и Католически служби за помощ.