Солидарна система за организационно развитие на „Каритас“

В дните 5-7 юни 2018 г. във Фрайбург, Германия, се проведе семинар за представители на организации на „Каритас“ от Европа, сред които и на „Каритас България“. Основната тема на срещата бе „Солидарна система за организационно развитие на „Каритас“ (ССОРК). ССОРК е нов механизъм на „Каритас Европа“, който цели подпомагане на развитието на организациите членки.

По време на срещата бяха представени основни въпроси, свързани с функционирането на ССОРК, бе разгледана обвързаността на ССОРК със Стандартите за управление на световното семейство на „Каритас“, бяха обсъдени и въпроси, касаещи изготвянето на план и стратегия за организационно развитие.

Семинарът бе организиран от „Каритас Европа“.