„Каритас“ ще представи изданието си „Общ дом“ в Европейския парламент

На 5 ноември 2019 г. „Каритас“ ще представи изданието си „Общ дом: миграция и развитие в Европа и извън нея“ по време на панелна дискусия в Европейския парламент. Изданието е написано на базата на поредицата национални публикации „Общ дом“, публикувани от 11 „Каритас“ организации от Европа, сред които и „Каритас България“.

Изданието „Общ дом: миграция и развитие в Европа и извън нея“ изследва сложната връзка между миграцията и развитието и има за цел да насърчи по-балансиран и основан на факти дебат за миграцията и развитието, особено в момент, когато миграцията стана спорен въпрос в Европа.

С тази публикация, мрежата на „Каритас“ организациите в Европа се стреми да се застъпва за насърчаването на политики и закони, които допринасят за цялостното човешко развитие, насърчават солидарността и защитават човешките права и достойнство в цяла Европа и в световен мащаб.

Представянето на изданието в Европейския парламент, има за цел да предостави платформа за обмен на мнения по темите за миграцията и развитието, както и за обсъждане на конкретни пречки, възможности и обещаващи практики, които оказват влияние върху ролята на миграцията за улесняване на процесите на развитие и които имат влияние върху ангажимента на ЕС за насърчаване на устойчивото развитие и защита на човешкото достойнство и правата на човека извън Европа.

Изданието „Общ дом: миграция и развитие в Европа и извън нея“ се реализира в рамките на инициативата „Миграция, взаимодействие, развитие“ (MIND),  която се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз.