Темата за миграцията събра представители на „Каритас“ в Любляна

Представители на 12 „Каритас“ организации от Европа, сред които и на „Каритас България“, проведоха работна среща по темата „Миграция, взаимодействие, развитие“. Срещата се състоя в Любляна, Словения, в дните 19-21.02.2019 г.

Участниците обсъдиха хода на съвместната тригодишна дейност „Миграция, взаимодействие, развитие“ (MIND), поставяща акцент върху миграцията и Целите за устойчиво развитие на ООН. Беше направена оценка на извършеното до момента, бяха дискутирани ключови въпроси по заложените в дейността цели и предстоящите за тази година инициативи.

Сред присъстващите на тридневната среща в Любляна бяха и представители на „Каритас Африка“ и „Каритас Ливан“, които говориха за проблемите на своите региони и възможните решения, които да позволят на най-уязвимите хора да живеят достоен живот.

Инициативата „Миграция, взаимодействие, развитие“ (MIND) се реализира с финансовата подкрепа на Програмата на Европейския съюз за образование за развитие и повишаване на осведомеността.