„Каритас“ в действие: септември 2017 г.

„Каритас София“ и представители на други неправителствени организации, доставчици на социални услуги, подписаха споразумение за сътрудничество със Столична община. Това е първото в България подобно споразумение. Основната му цел е да се подобрят условията за развитие на местната политика с оглед повишаване на качеството на социалните услуги, подкрепящи хора в уязвимо положение. Общо 75 са услугите, които предоставя общината в социалната сфера, като 31 от тях са делегирани на неправителствени организации, сред които и „Каритас София“.


„Каритас Русе“ организира благотворителна акция „На училище с „Каритас“, която се проведе на 11 и 12 септември 2017 г. Целта на кампанията бе да бъдат подпомогнати за първия учебен ден деца в риск и в неравностойно положение, посещаващи центъра за обществена подкрепа „Том Сойер” и дневния център за деца с увреждания „Милосърдие“ към „Каритас Русе“.


„Каритас София“ организира среща за своите сътрудници, работещи в различни населени места на страната. Събитието се проведе в дните 6-8 септември 2017 г. край язовир Батак и събра на едно място близо 80 служители на организацията от Малко Търново, Бургас, София, Покрован, Куклен, Пловдив, Харманли, Баня и Ямбол. По време на тридневното събитие служителите на „Каритас София“ се включиха в разнообразни игри, имащи за цел да доведат до тяхното опознаване и сплотяване.


Център „Милосърдие“ към „Каритас Русе“ се сдоби с ново съоръжение за рехабилитация на деца с детска церебрална парализа. Средствата за него бяха събрани по време на благотворителния концерт „Заедно за децата на „Каритас“, реализиран преди няколко месеца в град Русе. Новият уред ще подпомогне работата на кинезитерапевта с децата с физически затруднения, посещаващи центъра на „Каритас“, и ще ускори процеса на тяхното прохождане.


На 12 септември 2017 г. се проведе втората среща на групата за взаимопомощ, организирана от сътрудници на центъра за социална рехабилитация и интеграция „Благовещение“ към „Каритас София“. Участниците в групата са родители и близки на децата и младежите с увреждания, посещаващи центъра. По време на срещата присъстващите се обръщат към себе си и с помощта на психодрамата се опознават, самоопределят и изграждат механизми за успешно справяне с разнообразните житейски ситуации, пред които са изправени. Групата е безплатна за родителите на децата и младежите, посещаващи „Благовещение“, и все още е отворена за нови желаещи да се включат.


„Каритас София“ проведе детски лагер, съчетан с интензивен курс по български език. В лагера се включиха 32 деца от трите Регистрационно-приемателни центрове на Държавната агенция за бежанците в София. Инициативата бе насочена към деца, които ще започнат да посещават училище и целеше да подобри занятия им по български език с уроци и среда, в която да могат да комуникират на български език. Допълнителните цели на лагера бяха свързани с подобряване на взаимоотношенията между децата от различни възрасти и етнически групи, създаване на отношения на толерантност и развиване на способностите за работа в екип. Важна част от инициативата бяха допълнителните занимания, които дадоха възможност на децата да развиват своите интереси, спортни и творчески способности.


Центърът за интеграция на бежанци и мигранти „Св. Анна“ към „Каритас София“ проведе поредна инициатива в рамките на събитието Международни вечери, имащо за цел да представи различни култури чрез техните обичаи. Инициативата се проведе на 15 септември 2017 г. и събра на едно място хора от 8 различни страни. Този път събитието представи културата на Ирак с традиционни ястия и танци.


Центърът за подкрепа на деца и младежи с увреждания „Благовещение“ към „Каритас София“ се сдоби с нов климатик, който внасяше приятна прохлада в горещите летни дни, а в предстоящите зимни – ще създава допълнителна топлина в иначе топлата като взаимоотношения атмосфера в центъра. Ценният уред е дарен от „Ротари клуб София Интернешънъл“.