Над 25 „Каритас“ организации от Европа ще вземат участие във форум за организационно развитие

Представители на над 25 „Каритас“ организации от Европа, сред които и на „Каритас България“, ще вземат участие във форум, посветен на организационното развитие. Събитието ще се проведе в Белград, Сърбия, в дните 3-5 октомври 2017 г.

Форумът поставя акцент върху теми като „Управление на знанието: създаване, споделяне, използване, управление на знанието и информацията в организацията за постигане на нейните цели“, „Стандарти за управление“, „Фонд за организационно развитие на „Каритас“, „Нова система за солидарност на „Каритас“.

По време на тридневното събитие, участниците ще имат възможност да споделят и обменят опит и добри практики по засегнатите теми, както и да усвоят нови знания, чрез които да подобрят развитието на своите „Каритас“ организации.

Форумът се организира от „Каритас Европа“.