Представители на „Каритас“ организации от Европа взеха участие във форум за ефективна комуникация и набиране на средства

Над 40 представители на „Каритас“ организации от Европа, в т.ч. и на „Каритас България“, взеха участие във форум за ефективна комуникация и набиране на средства. Събитието, разделено на две тематични сесии, се проведе онлайн в дните 12-15 октомври 2021 г.

Първата сесия постави акцент върху набирането на дарения онлайн и от фондации, привличането на индивидуални и корпоративни дарители, реализирането на успешни фондонабирателни кампании и създаването на работеща стратегия за набиране на средства.

По време на втората сесия участниците обсъдиха въпроси, свързани с ефективното комуникиране на каузи, формулирането на ясни послания, начините и каналите за комуникация с различни аудитории.

Чрез практически примери от организациите членки на „Каритас Европа“ и от експерти от други организации, участниците затвърдиха и надградиха своя опит в тези две ключови сфери, свързващи каузи и хора в името на свят, в който всеки ще може да живее с достойнство.

Събитието бе организирано от „Каритас Европа“ – мрежата на „Каритас“ организациите на Европейския континент, включваща 49 организации членки, реализиращи дейности в 46 европейски държави.