Академия на „Каритас Европа” ще събере сътрудници на „Каритас” от Европейския континент в обучителни сесии в три ключови за федерацията направления

В дните 11-14 април 2016 г., в гр. Мадрид, ще се проведе Академия за сътрудници на „Каритас” от Европейския континент. Академията се организира от „Каритас Европа” и има за цел подобряване и надграждане на капацитета на служителите в три сфери на дейност: Организационно развитие; Застъпничество и Социално учение на Католическата църква. Сред участниците ще бъдат представители на организациите членки на „Каритас Европа”, сред които и трима сътрудници на „Каритас България”.

По време на обучителните сесии ще бъдат представени нови модели за действие в сферите на застъпничеството и на социалното учение на Католическата църква, както и ще бъдат надградени вече придобити знания, свързани с организационното развитие.

Академията ще се провежда два пъти годишно и ще функционира като обучителен център, който ще насърчава обмена на опит и взаимодействие между сътрудниците на европейските „Каритас” организации, работещи в посочените три сфери на дейност. Втората обучителна сесия ще се проведе в гр. Берлин, в периода 14-16 ноември 2016 г.