2021 „Каритас“ е загрижена: приобщаващи пазари на труда

„Каритас“ е загрижена“ е ежегодна поредица от доклади на „Каритас Европа“ и членуващите в нея организации, сред които и „Каритас България“, разглеждаща различни аспекти на бедността в Европа.

Тази година докладите се фокусират върху приобщаващите пазари на труда в Европа и включват анализи на „Каритас България“ и на още 16 „Каритас“ организации от Европа. Анализите се опитват да идентифицират конкретни предизвикателства, пред които са изправени най-уязвимите членове на обществото по отношение на заетостта и как националните политики и политиките на ЕС се справят с тези предизвикателства.

Докладите за бедността, част от поредицата „Каритас“ е загрижена“, информират местните, регионални, национални и европейски власти и формулират препоръки, базирани на ежедневната работа на „Каритас“ с хора, живеещи в бедност. Те гарантират, че гласовете на уязвимите членове на нашето общество се чуват и ще подкрепят усилията за застъпничество на „Каритас“ на национално и европейско ниво.

Докладът на „Каритас България“ (на англ. език) може да бъде прочетен тук.