„Каритас“ проведе дискусия по темата за миграцията в Русенския университет

Темата „Миграция, взаимодействие, развитие” събра студенти, преподаватели и експерти в конферентната зала на Канев център на 25 март 2019 г. Дискусията бе организирана от „Каритас България“ и „Каритас Русе“, в партньорство с Русенския университет „Ангел Кънчев”.

Събитието бе открито от чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев. Стефан Марков, директор на „Каритас Русе“, и Светлана Гьорева, представител на „Каритас България“, направиха въведение и насочиха вниманието към гост лекторите – проф. д-р Анна Кръстева (НБУ), Петър Бучков (Българска платформа за международно развитие) и Илина Мутафчиева (Дружество за ООН в България). В рамките на два часа те анализираха взаимовръзките между глобалната миграция и целите за устойчиво развитие на ООН. Присъстващите студенти и преподаватели се включиха активно в последващата дискусия.

В края на събитието бе обявен конкурс за творчески проекти, свързани с темите за миграция и устойчиво развитие. Конкурсът е отворен за студенти (редовна и задочна форма) и докторанти в български университети от цялата страна. Повече информация за него може да бъде видяна тук.

Дискусията се реализира в рамките на инициативата „Миграция, взаимодействие, развитие“ (MIND), финансирана от Европейския съюз.