„Каритас“ проведе дискусия със студенти и експерти по темата за миграцията

„Каритас България“, в партньорство с Културния център на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, организира дискусия със студенти, преподаватели и експерти на тема „Миграция, взаимодействие, развитие“. Събитието се проведе на 19 декември 2018 г. от 18 часа в Софийския университет.

По време на събитието свои изказвания имаха проф. д-р Анна Кръстева (НБУ), проф. д-р Илона Томова (БАН), доц. д-р Антоний Гълъбов (НБУ), Илина Мутафчиева, представител на Дружеството за ООН в България.

Дискусията бе допълвана и от фотографиите на Беуар Моса – бежанец от Ирак, които бяха изложени в залата. Чрез черно-бялата си фотография той провокира размисъл и съпричастност към страданието на хората, принудени да напуснат родината си, поради военни конфликти.

Тази среща бе първата от поредица от дискусии на „Каритас“ за повишаване на чувствителността на българското общество по теми, свързани с миграцията и обвързаността й с Целите за устойчиво развитие на ООН, причините за миграцията, ролята на приемащото общество и приноса на мигрантите за местното развитие и развиващите се страни.

Дискусията се реализира в рамките на инициативата „Миграция, взаимодействие, развитие“ (MIND), финансирана от Европейския съюз.