Благодарим ви, че помагаме заедно!

По време на извънредното положение, вие, дарителите, бяхте до нас и ни помогнахте да продължаваме да подкрепяме едни от най-уязвимите хора в кризата, породена от Ковид-19.

Общо 3000 лв. са даренията от всички вас, които – за пореден път доказахте, че когато сме много и малкото е много. А всяка подкрепа, дадена от сърце, променя човешки живот.

С дарените средства бяха закупени:

  • 230  бр. маски за еднократна употреба;
  • 286 бр. маски за многократна употреба;
  • 2000 чифта ръкавици;
  • 200 чифта калцуни;
  • 100 бр. шапки за еднократна употреба;
  • 9 бр. предпазни очила;
  • 168 л. дезифектанти и почистващи препарати;
  • 216 бр. хигиенни и санитарни консумативи.

Благодарение на тези предпазни консумативи, при спазване на всички епидемиологични инструкции, медицинските сестри и социалните помощници към центровете за Домашни грижи на „Каритас“ в Русе, Белене, Раковски и Житница продължиха да посещават в домовете им болни и самотно живеещи възрастни хора и освен храна и лекарства, им осигуряваха и здравни грижи и морална подкрепа, от каквато хората имаха нужда. Продължи да функционира и услугата „Кухня на колела, чрез която служителите на „Каритас Русе“ предоставяха храна в домовете на нуждаещи се възрастни хора.

Доброволците на „Каритас Витания“ продължиха да доставят хранителни пакети в домовете на нуждаещи се хора в Раковски, а служителите на „Каритас Русе“ продължиха да оказват ежедневна комплексна подкрепа на бездомни хора в центъра на „Каритас“ за социална рехабилитация и интеграция в Русе.

Продължи да работи и социалното предприятие „Работиблница на „Каритас“ в Раковски, което подкрепя трайно безработни хора и хора с умствени и физически увреждания.

Чрез всички тези дейности, бяха подкрепени общо 510 нуждаещи се хора в Русе, Белене, Раковски и Житница, сред които възрастни хора, бездомни хора, самотни майки, хора с увреждания и психично-болни хора.

Без вас, тази подкрепа нямаше да бъде възможна. Благодарим ви, че помагаме ЗАЕДНО!