„Байерсдорф България“ подкрепи уязвими хора

„Байерсдорф България“ дари сапуни „Нивеа“ за нуждаещи се хора, на които „Каритас“ помага. В пандемичната ситуация, породена от Ковид-19, дарението от 762 броя сапуни се оказа изключително полезно.

Сътрудниците на „Каритас“ раздадоха сапуните на уязвимите хора, на които помагат, както с професионални грижи, така и с консултации за предпазване от вируса. Сред подкрепените хора бяха самотни майки, деца и младежи с увреждания, деца и семейства в риск и възрастни хора от Раковски, Пловдив, Куклен, Малко Търново, Веселиново, Баня и София.

Сапуни бяха раздадени и на бездомните хора в гр. Русе, настанени в Центъра за временно настаняване „Добрият самарянин“, както и на бездомни хора в гр. София и гр. Бургас.

Дарението на обща стойност 334,62 лева, се осъществява в рамките на партньорството на „Каритас България“ и „Байерсдорф България“.

Благодарим на „Байерсдорф България“ за дарението. Благодарим ви, че помагаме заедно!