„Байерсдорф България“ дари 20 000 лв. в подкрепа на възрастни и бездомни хора

По време на извънредното положение в България, породено от Ковид-19, „Байерсдорф България“ дари 20 000 лв. на „Каритас България“, чрез които организацията да продължи да помага на едни от най-уязвимите хора –  възрастните и бездомните.

Благодарение на дарението от „Байерсдорф България“, 20 възрастни, самотни и болни хора от гр. Русе всеки ден, в продължение на три месеца, получаваха топла храна в домовете си, доставена им от сътрудници на „Каритас Русе“.

Бе осигурен и ежедневен топъл обяд на 50 бездомни хора в гр. Русе, настанени в Центъра за временно настаняване „Добрият самарянин“ на „Каритас Русе“.

60 възрастни и болни хора от град Раковски и селата Белозем, Житница и Калояново получиха пакети с хранителни продукти, предоставени в домовете им от сътрудници на „Каритас Витания“.

Пакети с хранителни продукти бяха раздадени и на социално слаби семейства и крайно нуждаещи се хора от същите населени места, сред които: 3 многодетни социално слаби семейства, 7 самотни майки с малки деца и 10 човека с увреждания.

С дарението от „Байерсдорф България“ бяха закупени и предпазни консумативи и дезифектанти, които бяха раздадени на възрастните хора и на всички нуждаещи се хора, които получиха подкрепа от „Каритас“.

Бяха закупени предпазни консумативи и дезифектанти и за медицинските сестри и домашните помощници към центровете за Домашни грижи на „Каритас Витания“, които посещаваха в домовете им болни и самотно живеещи възрастни хора от с. Калояново, с. Житница и гр. Раковски и освен храна и лекарства, им осигуряваха и здравни грижи и морална подкрепа, от каквато хората имаха нужда.

С предпазни консумативи и дезифектанти бяха снабдени и доброволците и служителите на „Каритас“, които окомплектоваха и доставиха по домовете на нуждаещите се хора пакетите с хранителни продукти.

Благодарим на „Байерсдорф България“, че застанаха до нас в тази трудна пандемична ситуация! Благодарим ви, че проявявате грижа и мисъл за нуждаещите се хора и чрез подкрепата си показвате, че когато обединим сили и действаме заедно, можем по-лесно да облекчим страданието и да помогнем на едни от най-уязвимите хора днес отново да се усмихнат!