Бедността и социалното изключване: реалността зад официалната статистика

Ежегодно „Каритас България” изготвя доклад, посветен на предизвикателства пред справянето с бедността и социалното изключване в България. Докладът, разглеждащ бедността в България през 2015 г. излиза под заглавието: „Каритас” е обезпокоена”. Целта му е да представи ситуацията на бедност в България с акцент върху най-уязвимите групи от хора, като едновременно с това даде предложения и препоръки за справяне с нея. Препоръките са базирани на опита на ежедневната работа на „Каритас” с хора в нужда, сред които бездомни хора, възрастни хора, бежанци и мигранти.

Изготвянето на подобен доклад, е част от застъпническите дейности на „Каритас България”, имащи за цел разработването и прилагането на дългосрочни и ефективни социални политики, водещи до устойчиво подобряване качеството на живот на бедните и уязвими хора, като гарантират правата и достъпа им до социални, здравни и образователни грижи и услуги.

Освен „Каритас България”, подобен доклад са изготвили и други „Каритас” организации от европейския континент. Всички те заедно съставят една обща картина на бедността в Европа. Представените в тях препоръки за преодоляване на социалното изключване, биха могли да бъдат отправна точка в политиките на Европейския съюз за изкореняване на бедността и посегателствата, които тя нанася върху човешкото достойнство.

Докладът на „Каритас България” може да бъде прочетен тук

Докладите на останалите европейски „Каритас” организации могат да бъдат прочетени тук.

„Каритас е обезпокоена“