„Каритас България“ бе домакин на Есенната академия на „Каритас Европа“

„Каритас България“ бе домакин на Есенната академия на „Каритас Европа“, която се проведе в дните 7-10 ноември 2022 г. в гр. София. Събитието събра над 40 представители на „Каритас“ организации от Европа, сред които и на „Каритас България“.

Академията на „Каритас Европа“ е своеобразен обучителен център, който има за цел да надгради капацитета на служителите на „Каритас“ в три направления, обособени като учебни пътеки: Солидарна система за организационно развитие, Застъпничество и Закрила на деца и уязвими възрастни хора.

Участниците, разпределени в трите тематични учебни пътеки, обсъдиха въпроси, свързани с добри практики за управление на човешкия ресурс, укрепване на националните структури на „Каритас“, за интервюиране и проследяване на случаи за закрила, за обследване на нуждите и обработване на събраните данни, както и за застъпничество за уязвими групи от хора през призмата на Социалното учение на Католическата църква.