Национална конференция на „Каритас България“

На 9 май 2024 г. в гр. Пловдив ще се проведе 43-та Национална конференция на „Каритас България“. Сред участниците ще бъдат президентът, генералният секретар и членовете на управителния съвет на „Каритас България”, представители на управителните съвети и изпълнителните директори на организациите членки – „Каритас Русе”, „Каритас София” и „Каритас Витания”.

По време на събитието ще бъдат обсъдени ключови документи за федерацията, сред които: Доклад за дейността за 2023 г., Финансов отчет за 2023 г., Доклад на Мандатната комисия-2023 за избор на членове на Управителния съвет на „Каритас България“ (2024 г. – 2026 г.), Работен план и проектобюджет за 2024 г.