42 Национална конференция на „Каритас България“

На 30 май 2023 г. в гр. Русе ще се проведе 42-та Национална конференция на „Каритас България“. Сред участниците ще бъдат представители на Управителните съвети и сътрудници на „Каритас България“ и на организациите членки: „Каритас Витания“, „Каритас Русе“ и „Каритас София“.

По време на събитието ще бъдат обсъдени ключови документи за федерацията, сред които: Доклад за дейността за 2022 г.,  Финансов отчет за 2022 г., Работен план и проектобюджет за 2023 г. Ще бъдат създадени и две комисии – Мандатна комисия, ангажирана с избор на нов състав на Управителния съвет на „Каритас България“ (с мандат 2024 г. – 2026 г.) и комисия, която има за цел да прегледа важни документи за федерацията и при необходимост – да даде предложения за актуализиране на Устава и Вътрешния правилник на „Каритас България“.