Национална конференция на „Каритас България“

На 19 май 2022 г. в с. Житница, област Пловдив, ще се проведе 41-та Национална конференция на „Каритас България“. Сред участниците ще бъдат президентът и членовете на управителния съвет на „Каритас България”, генералният секретар на федерацията, изпълнителните директори и сътрудници на организациите членки – „Каритас Русе”, „Каритас София” и „Каритас Витания”, и на генералния секретариат.

По време на събитието ще бъдат обсъдени редица ключови документи за федерацията, сред които: Доклад за дейността за 2021 г.,  Финансов отчет за 2021 г., Работен план и проектобюджет за 2022 г.