34-а Национална конференция на „Каритас България”

На 19 май 2016 г. в град Плевен ще се проведе 34-та Национална конференция на „Каритас България”. На събитието ще присъстват президентът на „Каритас България”, генералният секретар на федерацията, изпълнителните директори и сътрудници на организациите членки – „Каритас Русе”, „Каритас София” и „Каритас Витания”.

Националната конференция е форум, на който ще бъде представена дейността на федерацията през отминалата година, ще бъдат обсъдени принципи и политики, определящи акцентните дейности на „Каритас България”, която, като организация на Католическата църква, следва нейната мисия да бъде в подкрепа на крайно нуждаещите се хора, чийто живот в периферията, остава невидим за институциите.

Сред стратегическите документи, които ще бъдат поставени на дневен ред по време на форума, са: Доклад за дейността на „Каритас България” за 2015 г., Доклад на експерт на Епископската конференция на Католическата църква в България, Стандарти за управление и организационно развитие на „Каритас Интернационалис”, Работен план и проектобюджет на „Каритас България” за 2016 г.