Перспективи пред милосърдната дейност в служба на ближния – 10 години от публикуването на „Deus caritas est“

Генералният секретар на „Каритас България” ще участва от името на Епископската конференция на Католическата църква в България в международен конгрес, посветен на десетата годишнина от публикуването на Енцикликата на почетния папа Бенедикт XVI „Deus caritas est“. Събитието, организирано от папския съвет „Cor Unum“, ще се проведе във Ватикана в дните 25 и 26 февруари 2016 г. Предвидена е и специална аудиенция със Светия отец.

„Енцикликата „Deus caritas est“ бележи важен момент за милосърдната дейност на Църквата и даде огромни плодове в различни континенти, както за конкретната дейност, така и за правилното разбиране на милосърдното служение и директното участие на пастирите на Църквата в него. (…) Ето защо, сметнахме за важно да отбележим десетата годишнина от тази Енциклика, не само с поглед към миналото, а преди всичко с поглед към бъдещето за перспективите, които продължава да отваря за нашата милосърдна дейност” – съобщават от Папския съвет.

Срещата е част от предвидените за годината на Милосърдието събития. На нея са поканени да участват представители от всички Епископски конференции, от големите католически милосърдни и доброволчески организации, папските университети, както и преподаватели от различни богословски факултети. Сред присъстващите ще бъде и президентът на „Каритас Интернационалис”, който ще направи изказване по темата „Значението на „Deus Caritas est” за милосърдната дейност на Църквата днес”.