Отвори врати Консултативно-информационен център за бежанци

„Каритас София” разкри Консултативно-информационен център за бежанци, за да бъде в още по-голяма помощ на хората, потърсили подслон в България.

Центърът се намира на ул. „Антим I“ № 93, в близост до „Женски пазар”, където се съсредоточава бежанската общност. Дейността му включва курсове по български език, насочване и придружаване до институции, оказване на психологическа помощ, както и подкрепа в процеса на интеграция: практическа помощ при търсене на жилище и работа, съдействие за записване на деца в български училища и др.

В центъра, който е своеобразно разширение на дейността на „Каритас София“ в подкрепа на бежанците, се осъществява и съвместна оценка на нуждите и последващите консултации относно правата и задълженията на потърсилите закрила в България, реда и процедурите за ползването на съществуващи социални, медицински, правни и образователни услуги, насочване и придружаване за включване в тях. Сътрудниците на „Каритас” ще бъдат на разположение на нуждаещите се от помощ бежанци в моменти, в които те се затрудняват с избора си на действие.