Каритас България за доброволчеството

20.05.2011 г. – Във връзка с Европейската година на доброволчеството 2011, Каритас Европа изработи политически документ, в който подчертава значимостта на доброволната дейност и необходимостта тя да бъде подкрепена от конкретни политически мерки. Каритас България подкрепя позицията на Каритас Европа, като изразява твърда увереност от необходимостта за изработване на закон за доброволната дейност.