Енорийският „Каритас” – идентичност и практика

В периода  2-4 март 2015 г. в град Мостар, Босна и Херцеговина, се проведе среща на енорийски свещеници, директори на „Каритас” и координатори на дейността “Регионално сътрудничество за развитие на енорийския “Каритас” (PSM). Участие взеха свещеници и представители от енориите в Босна и Херцеговина, България, Словения, Хърватия, Сърбия, Черна гора, Косово, Македония и Албания. От българска страна присъстваха отец Петко Вълов, отец Михал Шлахцяк, отец Христо Табаков, генералният секретар на „Каритас България” и ръководителят на PSM за България – Александра Ичева.

Бяха изнесени лекции на теми: „Енорийски „Каритас” – идентичност и основна роля”, „Седемте принципа на Католическото социално учение”, „Богословие и пасторално милосърдие”. Участниците имаха възможност да обменят опит и добри практики за развитието на “Каритас” в своите енории. Проведоха се дискусии относно ценностите на доброволчеството и солидарността към уязвимите групи от обществото, бяха обсъдени капацитетите на съществуващите “Каритас” структури на енорийско ниво с идеята да се мотивира обществото към солидарност и превръщането на вярата в дела.

Повече можете да прочете тук