Доброволците са силата на Каритас

В рамките на това проучване, Каритас България чрез набиране на информация по специално изготвен за случая въпросник, направи свой анализ на ситуацията с доброволчеството в епархийните и енорийските си организации. Резултатите в цифри, отчитаме като оптимистични – 264 доброволци от страната, 9 доброволци от чужбина по Европейска доброволческа служба и 16 стажанти, са включени в дейности и проекти на организациите на Каритас в България. Предстои тези резултати да се конкретизират и анализират, за да се получи реалната картина на доброволчеството във всичките му форми за Каритас България – численост, заетост, възможности за развитие и нуждите на самите доброволци и организациите по места, където те са ангажирани.

Европейската година на доброволчеството 2011 за нас е добър повод да анализираме и актуализираме организационните си структури, така че да отговорим на съвременната ситуация с доброволчеството, да изградим устойчива благоприятна среда за развитието му в организацията.