Доброволец на Каритас Русе се завърна от международен форум „Изграждане на мостове за мултикултурна Европа”

Целта на семинара беше да се обсъдят въпросите на миграцията и човешките права, социалното включване на имигрантите и промотиране на междукултурно, междурелигиозно и междуетническо разбирателство в хармония с мотото на организаторите – “Building bridges for a multicultural Europe”. Заедно с другите участници се възползвах от серията от лекции и семинари на водещи експерти в тази област и имах възможност да видя как различните неправителствени организации в Холандия работят по тези проблеми. Ключова част от програмата беше възможността да обменим опит, идеи и стратегии с другите участници. В допълнение, всички преминахме обучение по кандидатстване, писане и управление на малки проекти в рамките на различните програми и фондове на Европейския съюз.

Александър Конаков
05.10.2011