„Каритас“ организации на среща за мигрантската криза

Представител на „Каритас България“ участва в международна среща на „Каритас“ организации от Европа по тревожните въпроси свързани с мигранстката криза и движението на бежанците по така наречения „Балкански път“. Срещата се състоя във Виена на 18 септември 2015 г. Водещо участие в нея имаше „Каритас Интернационалис“, която предвид разрастващите размери на кризата, пое отговорността за управлението и координацията на действията на всички „Каритас“ организации по този проблем.

Целта на събитието бе да се изгради споделено разбиране и анализ на случващото се в засегнатите страни и междувременно да не се оставят на заден план други кризисни ситуации и страдащи хора в Европа и света. Важна цел бе и да се въведе яснота каква трябва да бъде ролята на „Каритас“, както в настоящия момент, така и в по-дългосрочен период. Не на последно място, участващите организации трябваше да постигнат разбиране и да се съгласуват по отношение на координационния механизъм, хуманитарната помощ и застъпничеството чрез един съвместен подход за незабавни действия, изискващ постоянство и упоритост.