„Каритас България“ стартира нова инициатива в подкрепа на бежанци

Във връзка с тревожната статистика, подадена от ВКБООН, че най-малко 200 души на ден успяват да преминат западната ни граница и да влязат в Сърбия, „Каритас България“ стартира нова инициатива за оказване на подкрепа за бежанците.

Инициативата започна през месец ноември 2015 г. и ще продължи до февруари 2016 г. Заложената цел в нея е да се намали страданието на мигрантите, които пресичат България, като им се предоставя хуманитарна помощ, както и развитие на интеграционни дейности, насочени към онези от тях, които желаят да останат на територията на България.

Екип на „Каритас София“ започна проучване на ситуацията с бежанците в конкретни населени места в южна България и в пограничните райони. Освен анализ на ситуацията по места, сътрудниците на „Каритас“ ще предоставят на бежанците и хуманитарна помощ. С цел да се надгради капацитетът за реагиране при увеличен поток на бежанци по двата маршрута, екипът на „Каритас България“ ще засили партньорството си и ще изгради мрежа за съвместни действия с Гранична полиция и служители на ДАБ, МВР, БЧК, БХК, Върховния комисар за бежанците.