“Каритас” организации от Балканите на съвместна среща по въпросите за бежанците

Представител на “Каритас България” участва в работна среща между „Каритас“ организации от Балканския регион, на която бяха обсъдени въпроси, свързани с бежанската криза. Срещата се състоя в Белград, Сърбия, в дните 2 и 3 ноември 2015 г.

Събитието се организира от Католическите служби за помощ (CRS) и е част от поредица от подобни инициативи, посветени на изграждането на регионална стратегия за справяне с бежанската криза на Балканите. В него взеха участие организации на “Каритас” от Сърбия, Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Гърция, както и заинтересувани партньори.

На срещата беше изработена карта с приоритетните нужди, липси и налични ресурси на всяка организация с цел по-качествено и ефективно насочване и разпределяне на информация и хуманитарни помощи. Бяха споделени и добри практики от това какво се прави до как, къде и за кого е насочена помощта. Срещата приключи с план за подобряване на комуникацията, координацията и съвместните действия за справяне с бежанската криза, както на местно ниво, така и на регионално.