Форум на тема „Отговор в бедствени ситуации“ – 30 ноември 2011

30.11.2011 г. – Каритас България организира форум на тема „Отговор в бедствени ситуации“. На събитието присъстваха партньори на Каритас от страната и чужбина, сред които ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР, БЧК, Агенция за социално подпомагане, общини и др. Всички участници споделиха опит от реакцията при бедствия в страната, обсъдиха ролята и мястото на неправителствените организации в Националния план за защита при бедствия, приеха конструктивни предложения за изработване и въвеждане на единен семеен план и индивидуална карта за реакция при бедствие. В годината на доброволчеството беше обсъдена и ролята на доброволните формирования в подготовката и реакцията при бедствия.