Учение по проект „Намаляване на риска от бедствия” 

Беше  известена и  Районната служба „Пожарна безопасност и спасяване”, гр.Бургас. Тренировъчната евакуация се  проведе под наблюдението  на районен инспектор Янко Тодоров, който  наблюдава действията на персонала по време на практическото изпълнение и им показа практически как се работи с пожарогасител. Целта на проведената  учебната тревога е да се повиши готовността на ученици и служители за реакция при бедствия.