Учение за евакуация на учениците по проект „Намаляване на риска от бедствия“

В рамките на регионалния проект „Намаляване на риска от бедствия“ Каритас Бургас, Областната дирекция на „Гражданска Защита“ –  гр.Бургас и ръководството на основно училище „Христо Ботев“ организират учение за евакуация на учениците от сградата на   училището в кв.Долно Езерово. Учението по извеждане на учениците ще се проведе на 8 ноември (вторник) 2011г. Ще бъде използвана техника на „Гражданска защита“ и евекуацията  ще стане под наблюдението на специалисти в реакцията при бедствия. Учението има за цел повишаване подготвеността на учениците и учителите от кв.Долно Езерово за действия при спешни ситуации.