Почина д-р Христо Каламов, дългогодишен президент и председател на Управителния съвет на Каритас България

14.02.2012 г. Почина д-р Христо Каламов, Президент и председател на Управителния съвет на Каритас България в периода 1997 – 2002 г.

Д-р Каламов работеше и представляваше Федерацията в трудните години на прехода и развитието на мрежата и дейността ни. Със своята работа и професионален опит допринесе за подкрепата на много хора в нужда, както и за утвърждаването на организацията в страната и чужбина.

След изтичнае на мандата му продължи дълги години да сътрудничи в различните дейности на Каритас.

Каритас България се присъединява към скръбта на неговите близки!

Бог да го прости!