Посещения в рамките на проект „Намаляване риска от бедствия“

07.11.2011 г. – През последната седмица местни доброволци от кв.Долно Езерово, гр.Бургас в продължение на няколко дни посещаваха семейства, живеещи в най-рисковите зони и пострадали многократно от честите наводнения в квартала. Посещенията са в рамките на регионалния проект „Намаляване риска от бедствия“ осъществяващ се на територията на  гр.Бургас. Доброволците помогнаха на всяко семейство да попълни своя индивидуален семеен план за реакция при бедствие, както и на всеки член от семейството да попълни своята индивидуална карта. Подготвени бяха 35 семейни планове и 110 индивидуални карти.