Обучение за доброволни екипи на Каритас от енория Бургас на тема „Отговор в бедствени ситуации“

29.03.2011 г. – На 26 и 27 март 2011г. в гр.Бургас беше проведено въвеждащо обучение  за доброволни екипи на Каритас от енория Бургас на тема „Отговор в бедствени ситуации“. Участниците бяха запознати с видовете бедствени ситуцации, методите за оценка на щетите и нуждите на хора пострадали при бедствия. Те имаха възможност да получат теоритични познания и    да участват в практически  задачи за реакция  и подпомагане при кризисна ситуация. Целта на обученията са въвличане и подготовка на повече екипи в страната за подобряване реакцията на Каритас България в случай на спешни ситуации. Снимки от обучението може да видите тук.