Каритас България активно се включи в реализирането на поредица от дейности, посветени на Годината на Доброволчеството – 2011.

Отминалата 2011 година бе обявена от Европейския Съюз за Европейска Година на Доброволчеството с идеята да се постави акцент върху огромното значение на работата с доброволци и ролята на доброволческите организации. В много държави-членки на ЕС годината бе отбелязана с разнообразни събития и инициативи, целящи да привлекат както общественото внимание, така и интереса на самите доброволци към тази дейност. Каритас България активно се включи в реализирането на поредица от дейности, посветени на Годината на Доброволчеството.