Започна проект „Намаляване на риска от бедствия в Югоизточна Европа”

08.03.2011 г. – От началото на февруари стартира проект „Намаляване на риска от бедствия в Югоизточна Европа”. Организации на Каритас от България, Румъния, Сърбия, Косово и Албания са партньори в пилотния проект, който има за цел намаляване на риска от бедствия.