Една година след земетресението в Хаити

Организациите от международната мрежата на Каритас в света веднага започнаха незабавни действия за помощ на пострадалите. Навсякъде бяха обявени кампании за събиране на средства. Екипи на Каритас бяха изпратени на място само няколко часа след събитието. В първите няколко месеци усилията на Каритас бяха фокусирани върху предоставяне на храна, вода, хигиенни материали, медикаменти, медицинска помощ и подслон за стотици хиляди хора в нужда.

3 месеца след бедствието помощите на Каритас достигнаха до 1,5 млн.души оцелели след земетресението. Повече от 60 организации-членки на Каритас по света участваха в предоставянето на помощите. Основните направления, в които работеха бяха предоставяне на храна, подслон, поминък, питейна вода, безопасен подслон за децата, консултации за преживелите психическата травма от бедствието.

Над 14 млн. USD бяха разходвани само през първите 3 месеца от бедствието, като отговор на първоначалните спешни нужди и за създаване на програми за възстановяване. До месец април 2010г. Каритас предостави:

 • палатки за подслон на 100 000 души в столицата Порт-о-Пренс, градовете Леоган и Жакмел.
 • храна за над 1,5 млн. души
 • по 30 000 галона чиста вода бяха предоставяни всеки ден в лагерите за временно настаняване
 • 350 000 души получиха медицинска помощ
 • 2000 местни жители бяха наети на временна работа, срещу което получиха пари в брой
 • 2000 деца в лагерите получиха консултации
 • 53 училища получиха материална помощ за възстановяване на учебните занятия
 • за 600 000 души бяха подготвени за места за живеене след евакуацията им от столицата в други райони на страната

През май 2010г. организациите на Каритас, работещи Хаити създадоха дългосрочна програма за възстановяване. Програмата включва също и преодоляване на допълнителните проблеми, появили се след земетресението като епидемията от холера, урагани и наводнения. Стойността на програмата е 217 млн. USD.

Една година след земетресението страната е изправена все още пред много предизвикателства. Повече от 1 млн души все още живеят в лагери. Част от руините от разрушените сгради все още не са почистени. Затова първият приоритетeт за Каритас е осигуряване на сигурен подслон за хората в Хаити. 32% от средствата по програмата са насочени за тази дейности. Осигуряването на храна и медицински услуги заема 29 % от средствата на програмата.

Разпределението на приоритетите на Каритас в Хаити в дългосрочен план са следните:

 • Осигуряване на подслон – 32%
 • Здравеопазване и храна – 20 %
 • Осигуряване на средства за добив на храна – 9%
 • Образование – 9%
 • Спешно подпомагане – 8%
 • Вода и хигиена – 7%
 • Сигурност – 6%
 • Осигуряване на заетост за населението – 4%
 • Инфраструктура – 2%
 • Намаляване на риска от бедствия – 2%
 • Изграждане на капацитет на институциите – 1%