Капчица внимание

„След дълги години гурбет в чужбина, се завърнах на село с гангрена на единия крак. Разбрах за съществуващия центъра за Домашни грижи на „Каритас“и веднага се свързах с тях. Живея сама и имам нужда от тази помощ, която ми оказват сътрудниците на „ Каритас“. След операцията се нуждая от превръзки на крака, които ми правят с огромно внимание и старание. Трудно ми е самообслужването, движението от едно място на друго. Измъчват ме многото болести, които имам, самотата и липсата на социални контакти. Посещенията на служителите на „Каритас“ са много ценни за мен. Бог здраве да им дава! Те са толкова мили, нежни и внимателни. Какво му трябва на един човек, живеещ сам? – КАПЧИЦА ВНИМАНИЕ.“

Това са думи на Снежана от село Бърдарски геран (област Враца). Тя е един от възрастните хора, на които сътрудниците към центъра за Домашни грижи на „Каритас“ в селото помагат в ежедневните грижи за здравето и социалните им потребности. С топлото си и приятелско отношение, те отнемат болката, разсейват самотата и осмислят монотонните и не леки дни на старостта им.