Посещенията и общуването са много важни за възрастните хора

„Радвам се на посещенията при възрастните хора, защото те самите са много мъдри. Мъдростта, която са натрупали през годините, преминавайки през хубави и радостни, но и трудни моменти, ми е била и на мен много полезна. Получавала съм много съвети от тях“ – споделя Руми, медицинска сестра и ръководител на центъра за Домашни грижи на „Каритас“ в гр. Белене.

Руми посещава в домовете им десетки възрастни, болни и самотни хора в града. Следи тяхното здравословно състояние, мери им кръвното налягане, кръвната захар, придвижва изследвания към лаборатория, извършва и други медицински манипулации и най-вече – ги изслушва и консултира, отговаря на всички въпроси, които имат било то за приема на лекарства или за други неволи.

Руми е част от екипа на центъра за Домашни грижи на „Каритас“ в гр. Белене още от създаването му и след всички години продължава да върши работата си със същото желание и удовлетвореност, дори може би – и с повече. За срещите си с възрастните хора, тя споделя още:

„Посещенията и общуването са много важни за възрастните хора. Дават им спокойствие, че не са сами в трудностите, които изпитват. Възможността да споделят личните си преживявания, какво ги тревожи и радва, им носи облекчение, става им по-леко и това се изписва върху лицата им.

Бих казала, че освен че помагаме за подобряване на здравословното състояние, с посещенията си, „лекуваме“ и душата. Защото когато човек сподели, тревогата не изглежда по същия начин и като се каже някоя добра, успокоителна дума – действително нещата не изглеждат толкова страшни, а напротив – поправими.

Вярвам, че всеки, който с посещението си при болен, самотен възрастен човек е донесъл радост, то със сигурност е отнесъл в сърцето си същото“.