Притиснат от старостта и самотата, се обърнах за съдействие към „Каритас“

Любомир е на 88 години, живее в град Белене. Той е един от възрастните хора, на които медицинската сестра и домашният помощник към центъра за Домашни грижи на „Каритас“ в Белене помагат. Екипът на „Каритас“ помага на възрастните хора в Белене както с професионални грижи за здравословното им състояние и социалните им потребности, така и с внимание и добро отношение, зачитайки тяхното достойнство.

Ето какво споделя Любомир за себе си и за „Каритас“:

 „Моята професия е учител, начален учител. Това работих през целия си трудов път. Но и мен, като всеки човек, старостта не ме подмина. Останах сам от 2 години… Децата ми не живеят при мен.

Така, притиснат от старостта и самотата, се обърнах за съдействие към центъра за Домашни грижи на „Каритас“ в нашия град. Ползвам тази услуга от 3 – 4 години.

Служителите на „Каритас“ са много ведри, усмихнати и отзивчиви. Това са хора, които те утешават и подкрепят, за да са дните ни по-леки. Чакам посещенията им всеки път с вълнение и трепет.

Пожелавам на всички в „Каритас“ да работят все така усърдно, защото ние ги очакваме!“