Все по-лесно се адаптират, след трамвите на войната

Инна, петте ѝ дъщери и съпругът ѝ напускат Украйна, заради военното положение. Първоначално отиват в Молдова, но техни приятели – наши сънародници, се свързват с тях и им предлагат да дойдат тук. Така семейството решава да продължи пътя си и тръгва към България.

Трудностите, които срещат след пристигането си, са свързани с намиране на квартира и с документите, нужни за училището на децата. От свои познати разбират за подкрепата на „Каритас“ и се свързват с център „Св. Анна“ на “Каритас София”. Изключително благодарни са за бързото получаване на информация и подкрепа.

Социалните работници на „Каритас“ съдействат на семейството и скоро 5-те деца са записани и посещават българско училище. За овладяване на езика, помагат и курсовете на „Каритас София“ за деца, които кандидат-учениците посещават преди новата учебна година. В курсовете на “Каритас” по български език се обучават и родителите. Получават и помощ с парично подпомагане за наем за период от 3 месеца, от който имат огромна нужда, докато си намерят работа, която активно търсят.

Споделят, че в началото е било трудно, но вече все по-лесно се адаптират и социализират. Харесват България и се чувстват добре тук, но желаят да се приберат в родината си при близките, които са там.

Оказаната подкрепа се осъществява с финансовото съдействие на Католически служби за помощ.