Център „Милосърдие” е среда на споделяне, на подкрепа и на любов

Интервю с Теодора Герганова, ръководител на център „Милосърдие” към „Каритас Русе”, по повод Международния ден на хората с увреждания

По цял свят Денят на хората с увреждания се отбелязва по много и различни начини. Някои празнуват, други организират протестни шествия и акции, правят петиции, за да привлекат общественото внимание към проблемите на хората с увреждания. Вие планирате ли някакви инициативи във връзка с този ден? Как обикновено отбелязвате този ден в центъра?

Във връзка с отбелязването на Международния ден на хората с увреждания, децата от Дневен център за деца с увреждания (ДЦДУ) „Милосърдие” ежегодно участват във фестивал под мотото „Светът е за всички” – в изложба (с произведените в артателието на центъра фигурки, картини, предмети) и в концерт (с песни, драматизации и др.). Фестивалът предоставя възможност на хора от различна възраст, с различни здравословни проблеми да се срещнат, да изявят своя талант и чрез изкуството да покажат силата на своя дух и уменията, които имат въпреки ограниченията, пред които са изправени ежедневно. Чрез поощряване и мобилизиране на творческите изяви, фестивалът подпомага превенцията на социалното изключване на децата и хората със специфични проблеми.

В Норвегия хората с увреждания имат девиз, който следват неотлъчно при всяка една тяхна публична изява: „Силни, смели, горди”. Какви са Вашите впечатления от децата и младежите, с които работите? Колко силни, смели и горди са те?

Потребители на услугата в ДЦДУ „Милосърдие” са деца на възраст от 2 до 15 г., с различни заболявания. Въпреки крехката възраст, децата ежедневно работят за себе си, а именно едни от тях чрез игра в терапевтична обстановка, други – чрез рехабилитационни процедури, трети – чрез изразяване на емоциите си посредством арт- и музикотерапии. Ежедневната борба с ограниченията, които физическото или психическото им състояние налагат, ги правят наистина борбени и упорити.

Разкажете малко повече за атмосферата в центъра, за отношенията между посетители и служители? Как общувате, какво научавате един от друг?

С гордост мога да заявя, че атмосферата в център „Милосърдие” е наистина благословена. Цари мир и спокойствие, въпреки напрегнатото ежедневие понякога. Децата, родителите и разширеното им биологично семейство са винаги посрещнати с усмивка и добро отношение. В центъра всички служители са с големи сърца и тук се отваря едно пространство на споделяне на преживявания, на лични драми, на подкрепа и на любов. Създават се приятелски взаимоотношения и отношения на доверие, съпричастност и емпатия.

Как дейностите, които развивате, съдействат децата и младежите да имат по-добро самочувствие и увереност, когато са извън сигурната и защитена среда на центъра?

Дейностите, които прилагаме в работата с децата, са както терапевтични, така и социално насочени. Целта е оказване на помощ както за физическото възстановяване, така и психологическа подкрепа. Често децата са с нереална самооценка, вследствие на ограниченията и начина, по който се отглеждат и възпитават от техните родители. Екипът на център „Милосърдие” се стреми да бъде един външен за семейството Друг – коректив, медиатор, подпомагащ, обичащ, грижещ се, възпитаващ. Така децата придобиват самочувствие на значими, приети и обичани не само от семейството си, но и от останалите. Всички дейности, организирани от екипа на центъра, свързани със социалната им интеграция – разходки, излети, посещения на музеи, театри, кина, опери, изложби, игри на открито и др., съдействат за успешното презентиране на децата в обществото и изграждане на социални умения за справяне и извън сигурната и защитена среда в семейството и в центъра.