Щастлива съм да виждам съпричастността, желанието за помощ и обичта всеки ден

Интервю с Диана Недева, сътрудник на „Каритас София”. Въпросите зададе Диана Маркова, сътрудник в „Каритас България”.

Според мен, доброволчеството е цяло явление в днешния свят, при това рядко срещано. Има ли ги още хуманността и обичта между хората?

Като човек, който ежедневно работи с доброволци, съм щастлива да виждам съпричастността, желанието за помощ и обичта всеки ден. За радост, има много хора, които се свързват с нас!

В Деня на доброволчеството – 5 декември – ще бъде избран „Доброволец на годината“. Какви други инициативи, стимулиращи безвъзмездния труд, биха могли да бъдат предприети, според Вас?

На 5-и декември ще бъде избрана и Доброволческа инициатива на година :-). Номинирани сме в този конкурс с проекта за деца и младежи бежанци и търсещи закрила. И независимо дали ще спечелим награда, е прекрасно да има възможност добрите доброволчески проекти да бъдат представяни пред публика и организациите, които ги осъществяват, да могат да се срещнат.

Освен подобен род събития, популяризирането на доброволчеството чрез информационни кампании и срещите с доброволци, които разказват за своя опит, биха могли да стимулират увеличаването на доброволците в страната. Иска ми се за доброволчество да се говори повече в училищата например.

По отношение на проекта за Закон за доброволчеството, смятате ли че той достатъчно добре описва и регламентира правата и задълженията на доброволеца? Наложително ли е спешното приемане на този закон?

Приемането на Закон за доброволчеството е необходимо, за да може да гарантира на всички страни увереността, че доброволческите дейности ще се случват в подходяща среда.

В споменатия проектозакон за организациите и институциите са съставени изисквания и препоръки при работата им с доброволци. Например, осигуряването на безопасни условия на труд, поемане на някои разходи, застраховка, издаване на идентификационна карта и др. Възможно ли е това или част от тези задължения да затруднят работата на организациите?

По принцип, е добре в организациите да има някой, който специално се грижи тези изисквания да се спазват. Осигуряването на безопасни условия на труд и въвеждащо обучение, както и последващи менторство и помощ, са необходими независимо дали има закон за това, или не. Законът би гарантирал това да се случва по принцип и според мен, би улеснил самите организации при работата им с доброволци. Особено такива, които нямат опит с това или планират да започнат такава дейност.

Вие работите с доброволци. Кое от съвместните ви моменти Ви кара да се гордеете?

Доброволците са хора пълни с идеи. Гордея се, че заедно успяваме не само да следваме първоначално съставени планове, но развиваме и нови проекти и си поставяме нови цели благодарение на тяхната инициативност и готовността ни да ги подкрепим. Не винаги е лесно и се изисква търпение, но пък е изключително удовлетворяващо, когато успеем.

Колко доброволци се трудят в „Каритас София“ към момента? Какви функции изпълняват и защо, според Вас, тези хора са избрали този път, вместо платената работа?

През изминалата година над 80 човека са оказали помощ при доброволчески дейности към организацията. Както споменах, те не само заемат функцията на изпълнители заедно с нас на даден проект, но и са движеща сила за нови неща. Един напълно нов проект за преподаване на английски език в затвора се случи тъкмо така – наша доброволка по проект към Европейската доброволческа служба предложи да започнем този проект и ние го направихме. Оказа се много добра идея и в момента все още я осъществяваме успешно.

Всеки от доброволците идва със своята заявка и целият екип, с който работи, максимално много се старае да отговори на очакванията му и да го следва в неговото развитие като доброволец. Това е един доста интересен процес, който рядко се наблюдава, ако човек е нает служител, а не доброволец.

Радвам се, че често успяваме да осигурим свобода на доброволците да мечтаят и да бъдат смели в предложенията си към нас. Мисля, че това ги прави по-удовлетворени.

Новите умения и дейности, според интересите на съответния човек, правят доброволческия ден доста привлекателен.

Как изглежда профилът на един доброволец? В чисто човешки план.

Огромно е разнообразието от хора, които решават да подкрепят проектите ни, от гледна точка на възраст и професионален опит – има студенти, пенсионери, компютърсни специалисти, маркетинг експерти, преводачи и т.н. Затова бих казала, че доброволецът е мотивиран да помогне, като ключовата дума е мотивиран. Причините за тази мотивация са често различни според съответната дейност, но като цяло има мотивация за помощ, която често се увеличава.

Смятате ли, че големите компании, които развиват социално-корпоративна отговорност, би трябвало да предлагат на служителите си участие в каузи с доброволен труд? Срещу предоставянето на свободно време, например.

Определено. Има множество изследвания, които сочат, че доброволчеството прави хората по-активни в живота, както и по-щастливи. Какво по-хубаво от един по-щастлив служител?

Доброволчеството също така дава много нови компетенции и умения, които биха могли да се приложат в работата дори тя на пръв поглед да е в съвсем различна област. Най-често, подобрява комуникативните умения, а също така дава доста практически знания и опит. Това би могло да се добави в автобиографията.

Случва ли се често доброволците, с които извършвате съвместна дейност, да се окажат неподготвени за работата? Наложителни ли са специализирани обучения и има ли преференции за организации, които сътрудничат с доброволци?

Приемаме всеки желаещ да помогне, като предварително се срещам с хората и ако нямат конкретна идея как искат да помогнат, им давам подробна информация за това, което биха могли да правят и обсъждаме къде биха се чувствали най-добре.

Едно въвеждащо обучение е абсолютно задължително, за да се чувства доброволецът готов да се включи в даден проект.

И накрая, какво бихте пожелали на доброволците на „Каритас“ по случай Деня на доброволчеството?

Да се радват максимално много на добротворчеството си и да си благодарят за добрата работа! 🙂 Ние сме им безкрайно благодарни!