Да видиш усмивка на лицето на немощен възрастен човек, носи огромно удовлетворение

Севдалина Градева – ръководител на центъра за Домашни грижи на „Каритас“ в гр. Малко Търново.

От 2013 г. работя в центъра за Домашни грижи на „Каритас“ в гр. Малко Търново. Работата, свързана с моите задължения, е благородна и наложителна. В нашата община застаряващото население е повече от 50% и това налага много грижи и ангажименти.

Помагам според възможностите ми и опита, който съм придобила за времето, в което изпълнявам тази длъжност. Посещенията при всеки един възрастен човек са свързани с много търпение, внимание, професионални грижи и добро отношение. Да кажеш „Добър ден“ и да видиш усмивка на лицето на един възрастен и немощен човек, носи огромно удовлетворение.

Спокойствието на възрастните хора, че „Каритас“ я има в тази община, не може да се опише с думи. Трябва да се види. Посещенията на екипа на Домашни грижи на „Каритас“ са една допълнителна сигурност за тях.