Постъпвай с хората така, както би искал да постъпват с теб

Фотография: Крис Енчев

Ангел живее в Пловдив, на 27 години е и е адвокат по образование. Отскоро е доброволец в местния „Каритас“. Една от дейностите, в която помага, е Домашни грижи на „Каритас“, насочена към болни възрастни хора.

Поради това, че има баба на вече преклонна възраст, е наясно колко е трудно за възрастните самотни хора, които нямат достатъчно средства и някой, който да се грижи за тях. „За съжаление, държавната грижа за възрастните хора у нас не е на ниво“ – с тъга споделя Ангел. Намира за особено трудно и това, че идиличната представа за миналото затруднява приобщаването на възрастните хора към живота тук и сега, което им пречи да открият мотивацията, от която имат нужда в своето ежедневие.

Затова и счита за особено ценна работата на мобилния екип към центъра за Домашни грижи на „Каритас“. „Те помагат на възрастните хора комплексно – превързват телесните им рани, като едновременно с това – лекуват и екзистенциалните им болки“ – с усмивка споделя Ангел.

До идеята за доброволчество в „Каритас“ стигнал по леко необичаен начин. Бил привлечен от фасадата на католическата църква в града, влязъл вътре, поговорил със свещеника и така научил за „Каритас“ и дейностите, които организацията осъществява в Пловдив. Разбрал, че може да бъде полезен. Като адвокат, той има възможност да помага на хората, получаващи грижи от сътрудниците на „Каритас“, с подготовка, съвети, попълване и подаване на документи в съответните институции, особено когато това засяга различни правни проблеми, които имат обгрижваните хора.

Освен в дейността на екипа към Домашни грижи, Ангел се включва и в други дейности на енорийския „Каритас Пловдив“. Така, при един от първите му случаи в работата като доброволец, е помогнал юридически при опит за връщането на неправомерно отнетото дете от майка, подпомагана от „Каритас Пловдив“. Сега, благодарение на неговата намеса и на сътрудниците на „Каритас“, жената има работа и подслон, което ѝ дава шанс да се грижи пълноценно за детето си, ако то ѝ бъде върнато.

Младият адвокат споделя, че не изповядва определена религия, нито принадлежи към религиозна общност, но вярва в доброто и е възприел в принципите си библейски базираната максима: постъпвай с хората така, както би искал да постъпват с теб. Това е, казва Ангел, най-доброто за човека.