Между доброволците има взаимопомощ, солидарност и толерантност

Интервю с Нина Алексиева, сътрудник на „Каритас Малчика”. Въпросите зададе Диана Маркова, сътрудник в „Каритас България”.

Нина Алексиева (49 г.) е енорийски отговорник на „Каритас“ от 1997 г. Като такъв се е занимавала с анимиране на деца, младежи и семейства, грижи за самотни, стари и болни хора, различни проекти, лагери за деца и младежи. В периода между 2000 г. и 2006 г. е отговорник на Центъра за работа с деца. От 2010 г. е аниматор на общност „Галилея“. В момента е координатор на ЦИКОПДР с. Малчика.

Според мен, доброволчеството е цяло явление в днешния свят, при това – рядко срещано. Има ли ги още хуманността и обичта между хората?

Хуманност, разбирателство, солидарност, разбира се, че ги има и не мисля, че е рядко срещано явление. Да си спомним колко много доброволци се включиха в помощ на хората, засегнати от природни бедствия. Не всички бяха организирани.

В Деня на доброволчеството – 5 декември – ще бъде избран „Доброволец на годината“. Какви други инициативи, стимулиращи безвъзмездния труд, биха могли да бъдат предприети, според Вас?

Поклонничество, срещи на доброволците от различни места. Обмен на информация и опит, създаване на партньорства между доброволци и организации.

По отношение на проекта за Закон за доброволчеството, смятате ли че той достатъчно добре описва и регламентира правата и задълженията на доброволеца? Наложително ли е спешното приемане на този закон?

Законът няма да ни направи доброволци, но ще улесни работата ни.

В споменатия проектозакон за организациите и институциите са съставени изисквания и препоръки при работата им с доброволци. Например, осигуряването на безопасни условия на труд, поемане на някои разходи, застраховка, издаване на идентификационна карта и др. Възможно ли е това или част от тези задължения да затруднят работата на организациите?

Ако организацията е напълно доброволческа и няма наето лице, може би би имало затруднения. Между доброволците на „Каритас Малчика” вървят дебати точно по тези въпроси. Мненията са различни.

Вие работите с доброволци. Кое от съвместните ви моменти Ви кара да се гордеете?

От 20 години работя с доброволци. Любовта между самите доброволци, това че те се чувстват като едно семейство, това, че има между тях взаимопомощ, солидарност и толерантност.

Колко доброволци се трудят в „Каритас Малчика“ към момента? Какви функции изпълняват и защо, според Вас, тези хора са избрали този път, вместо платената работа?

„Каритас Малчика” съществува благодарение на доброволците вече 20 години. Има много доброволци с различни професии. Включват се във всички акции и инициативи. Защо са избрали този път? Защото са деца на Бог. Защото вървят по стъпките на Исус. Защото изпълняват Новата заповед, която ни даде. Защото „Каритас” е ЛЮБОВ, това са активните граждани от нашата общност, от нашето общество. Мисията на „Каритас Малчика” е: Развитие и утвърждаване на доброволчеството като ценност в гражданското общество, въвличане на деца и младежи в доброволчески инициативи.

Как изглежда профилът на един доброволец? В чисто човешки план.

С усмивка на лицето.

Смятате ли, че големите компании, които развиват социално-корпоративна отговорност, би трябвало да предлагат на служителите си участие в каузи с доброволен труд? Срещу предоставянето на свободно време, например.

Да, би трябвало. Ще бъде източник на самочувствие и себеоценяване и ще носи удовлетворение, ще се чувстват активни граждани!

Случва ли се често доброволците, с които извършвате съвместна дейност, да се окажат неподготвени за работата? Наложителни ли са специализирани обучения и има ли преференции за организации, които сътрудничат с доброволци?

При нас няма такъв случай, но знам, че ако поискаме някакво обучение, ще намерим съдействие от епархийния офис.

И накрая, какво бихте пожелали на доброволците на „Каритас“ по случай Деня на доброволчеството?

Ние, доброволците на „Каритас”, сме призовани да открием Бог! Да имаме силата да свидетелстваме за Неговата любов на другите, в духа на общението, любовта, споделянето и радостта.

На всички доброволци на „Каритас” пожелавам здраве и сила, топлота и доброта и много дни на радост!