Живей просто – дарявай повече!

Това мото страшно много ми харесва и според мен всеки човек трябва поне малко да се замисли над него и ще разбере колко малко ни  трябва, за да бъдем истински благородни към околните.

Да си доброволец в Каритас за мен е една реална и осъществена мечта. Винаги съм имала желание да помагам на хората с каквото мога и когато имам възможност. От 8 – 9 години (дори няма значение колко са те, не мога да кажа точния им брой, защото не броят им има някакво значение, а моралното удовлетворение от това , което сме направили) вече се занимавам с доброволчество към Каритас Белене. От приятели и църквата разбрах за тази милосърдна организация и с голяма амбиция и малко несигурност реших да се потопя в тази необятна за мен дейност.

В началото нашата работа беше свързана с раздаване на дрехи втора употреба и хранителни продукти на крайно нуждаещи се социално слаби граждани от нашия град. По – късно самите ние – доброволците, бяхме обучени чрез  семинари в различни дейности, свързани с мисията на Каритас. Участвахме в разработването и реализирането на различни проекти. Самата аз като истински доброволец се включих в изпълнението на много проекти, свързани с деца поради ежедневната ми работа с тях в училище: „ Персина в изкуството”, „Великденски искри”, „Клубове по интереси”, „Възраждане на доброволчеството сред младите хора” и др.

Благодарение на Училището на Каритас, което преминахме през годините, ми помогна да осъзная и  оценя колко е полезна  работата ни. Обогатихме нашите знания чрез  участията си в национални и международни семинари за доброволци. Почерпихме много от опита и великодушието на нашите колеги и успяхме да ги използваме по най – рационален начин в енорийската дейност на Каритас.

Днес спокойно мога да кажа, че съм удовлетворена  от това, което е за мен Каритас – намерих нови приятели, научих много в различни области и аспекти и се чувствам полезна за много хора и семейството си.

Анелия Генова
Каритас Белене