Доброволецът е с добро сърце, активен, социално ангажиран и с желание да помага

Интервю с Александър Панайотов, сътрудник в Центъра за обществена подкрепа „Том Сойер” към „Каритас Русе”. Въпросите зададе Диана Маркова, сътрудник в „Каритас България”.

Според мен, доброволчеството е цяло явление в днешния свят, при това рядко срещано. Има ли ги още хуманността и обичта между хората?

Да, сигурно е, че ги има.

В Деня на доброволчеството – 5 декември – ще бъде избран „Доброволец на годината“. Какви други инициативи, стимулиращи безвъзмездния труд, биха могли да бъдат предприети, според Вас?

Не зная.

По отношение на проекта за Закон за доброволчеството, смятате ли че той достатъчно добре описва и регламентира правата и задълженията на доброволеца? Наложително ли е спешното приемане на този закон?

Мнението ми е, че договор между организацията и доброволеца е достатъчен да регламентира отношенията помежду им.

В споменатия проектозакон за организациите и институциите са съставени изисквания и препоръки при работата им с доброволци. Например, осигуряването на безопасни условия на труд, поемане на някои разходи, застраховка, издаване на идентификационна карта и др. Възможно ли е това или част от тези задължения да затруднят работата на организациите?

Не мисля , че изискванията и препоръките биха затруднили работата.

Вие работите с доброволци. Кое от съвместните ви моменти Ви кара да се гордеете?

Когато видя, че нещата се правят с любов и искрено раздаване.

Колко доброволци се трудят в „Каритас Русе“ към момента? Какви функции изпълняват и защо, според Вас, тези хора са избрали този път, вместо платената работа?

За ЦОП „Том Сойер” са около 30 души. Работим предимно с ученици, които ни помагат в благотворителните акции за фондонабиране /при подготовката и изработването на нещата/, при работата ни с децата /учене, разговори, внимание/ и групи за дискусии, които се опитваме да направим постоянни /идеята е няколко доброволци да участват в група с едно или две деца от заявените ни/.

Как изглежда профилът на един доброволец? В чисто човешки план.

С добро сърце, активен, социално ангажиран и с желание да помага.

Смятате ли, че големите компании, които развиват социално-корпоративна отговорност, би трябвало да предлагат на служителите си участие в каузи с доброволен труд? Срещу предоставянето на свободно време, например.

Да, стига това да не се прави за „пи ар”.

Случва ли се често доброволците, с които извършвате съвместна дейност, да се окажат неподготвени за работата? Наложителни ли са специализирани обучения и има ли преференции за организации, които сътрудничат с доброволци?

Не са неподготвени – това са деца, които общуват с деца и в много случаи се справят много добре. Относно специализираните обучения – за работата ни в центъра за обществена подкрепа не са наложителни, но е добре да има, тъй като дават друга насока на мисленето.

И накрая, какво бихте пожелали на доброволците на „Каритас“ по случай Деня на доброволчеството?

Любов.