Да си доброволец в “Каритас” е интересно предизвикателство

Да си доброволец в Каритас е интересно предизвикателство. Работата с хора доставя удоволствие и удовлетвореност.

Ние, младежите – доброволци от Каритас бяхме включени в множество дейности, една от които беше СЪТАВЯНЕТО НА СЕМЕЙНИ ПЛАНОВЕ за подготовка на населението при бедствени ситуации.

Хората, които посетихме ни посрещнаха с радост. Те ни разказваха за преживяванията си по време на наводненията.Техните емоции бяха много силни и това се запечата в нас.

Ние от своя страна им помогнахме в попълването на семейните планове и им дадохме разяснения как да реагират в случай на евакуация. Едно от най-важните неща беше: какво да вземат със себе си преди да напуснат жилището си и къде да отидат.

Всичките семейства, които посетихме ни предоставиха личните си данни и тези на своите близки, които попълнихме в семейните планове. Те се радваха на нашето посещение и оказването на помощ в случай на евакуация. Грижата и вниманието от наша страна ги трогна силно. В нас те виждаха бъдещото поколение, което поема грижата за обществото чрез адекватни действия и мерки, които от своя страна допринасят за неговото физическо и психическо здраве и развитие.

Даниела  Димитрова, ученичка от 7-и клас в основно училище „Христо Ботев”, кв. Долно Езерово